Köpa katt till barnen

Har dina barn pratat med dig om att de vill ha ett husdjur? Nästan alla barn vill ha ett djur att gosa och leka med. En katt är på många sätt ett idealiskt husdjur, den vill gärna ligga i knät och mysa, den gillar att bli kliad, den är lekfull och rolig att busa med och den blir inte jättestor som fullvuxen.

Barn och kattAtt ta ansvar för ett husdjur är en bra träning inför vuxenlivet. Det har bland annat visat sig att barn som vid tidig ålder lär sig att ta hand om ett husdjur få en bättre social förmåga och har lättare att knyta an till andra vid vuxen ålder.

Det är inte bara att ta hem en katt och låta barnen sköta den efter egen förmåga. Katten är snarare ett redskap i din fostrande roll som förälder. Genom att aktivt lära ditt barnmhur man tar hand om en annan individ som ju katten är lär sig barnet massor om förhållningssätt gentemot andra.

En annan del i att bli kattägare är att katten behöver matskål, kattlåda, kattsäng, borstar och mat. Ett stort sortiment av kattsaker finns hos Supercat.se  som levererar hem till dig. Halsband och leksaker finns även det i butiken.

När katten är på plats hemma hos dig börjar jobbet med att lära dina barn handskas med den nya familjemedlemmen. Man måste lära barnen hur de kan leka med katten så att de inte blir för hårdhänta. Man måste även visa hur katten vill bli kliad och hur man borstar och sköter pälsen på katten. Katten behöver vara ifred ibland, när den går till kattlådan och uträttar sina behov, när den äter och när den går undan för att vila. Det är faktiskt samma hänsyn som vi visar våra medmänniskor och det är en del i att bli en social varelse som vuxen.

Vad gör du när barnen tappar intresset för katten?

Det är inte alls ovanligt att katten först är en mycket välkommen, ny vän och familjens populäraste medlem, men sen börjar barnen slarva med tillsynen för att till sist helt tappa intresset. För riktigt små barn är det här snarare regel än undantag, och du som förälder får räkna med att det är du som ganska snart får huvudansvaret för katten.

Med en katt väljer du själv hur stort engagemang du vill lägga ner.

Det är en sådan här gång du är tacksam att du inte köpte en hund. Med hunden blir kontakten i regel närmare och intensivare, men hunden är också ett flockdjur som kräver din ständiga uppmärksamhet, dagliga promenader, lekar och uppmuntran. Ifall du istället valt en katt till dina barn så är den fullt nöjd om du bara ser till att den får mat och en kattlåda. Sedan ligger den gärna i fred på soffan och har inte samma krav på att du ständigt ska ge den uppmärksamhet.

Du kanske också gillar …